Архива

Archive for the ‘Ритам рада’ Category

Ритам рада

Ред. бр. часа Улазак ученика Почетак часа Крај часа Трајање одмора
1. СМЕНА
1. 7 55 8 00 8 45 15 мин
2. 8 55 9 00 9 45 20 мин
3. 10 00 10 05 10 50 10 мин
4. 10 55 11 00 11 45 10 мин
5. 11 50 11 55 12 40
6. 12 45 12 45 13 30
2. СМЕНА
1. 12 55 13 00 13 45 15 мин
2. 13 55 14 00 14 45 20 мин
3. 15 00 15 05 15 50 10 мин
4. 15 55 16 00 16 45 10 мин
5. 16 50 16 55 17 35

Улазак ученика у школску зграду и кабинете траје по 5 минута и рачуна се као одмор.

Advertisements
Категорије:Ритам рада