Архива

Archive for the ‘Ваннаставно особље’ Category

Ваннаставно особље

Име и Презиме

Ангажовање

Факултет/ Школа

Степен стр.спр.

Владица Булатовић Директор школе пмф VII
Стаменковић Биљана Психолог ФФ VII
Петковић Смиља Педагог ФФ VII
Живић Небојша Секретар школе ПФ VII
Ђорђевић Радмила Библиотекар ВПШ VI
Душица Медић Руководилац рачуноводства ВМенаџмент VI
Златков Татјана Административно-финансијски радник ССС IV
Војимировић Миленко Домар школе ССС IV
Пауновић Саша Ложач ССС IV
Тодоровић Рада Куварица ССС IV
Мартиновић Слађана Спремачица ОШ I
Динић Драгица Сервирка у школској кухињи ОШ I
Алексић Олимпија Спремачица ОШ I
Бањачковић Бисерка Спремачица ССС I
Бојковић Гордица Спремачица ОШ I
Стојковић Саша Спремач ОШ I
Рајић Љубица Спремачица ОШ I
Миљковић Милица Спремачица ССС I
Николић Милосава Спремачица ОШ I
Филиповић Наташа Спремачица ОШ I
Кумрић Драгана Спремачица ОШ I
Симоновски Милева Спремачица ОШ I
Станојевић Љиља Спремачица ОШ I
Стојковић Славица Спремачица ОШ I
Advertisements