Архива

Archive for the ‘Огледни часови’ Category

Огледни час предмета ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – КУЋНИ ЉУБИМЦИ

СВЕТ ОКО НАС – КУЋНИ ЉУБИМЦИ

Учитељица Виолета Лазић је одржала огледни час из предмета ЧУВАРИ ПРИРОДЕ, на тему Кућни љубимци! Час је био посебан, јер је први, овога типа који је одржан у новој интерактивној учионици уз помоћ презентације на интерактивној табли. Час је потпуно успео на задовољство присутних, педагога, психолога и скоро свих учитељица, а нарочито на велико задовољство деце која су била очарана могућностима табле!

 

Advertisements

Огледни час НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Учитељице Драгана Ђурковић и Виолета Лазић одржале су огледни час из предмета народна традиција. Час је одржан у подручним одељењима II, III и IV разреда као завршни час предмета народне традиције. Часу су присуствовало  стручно особље и већина учитељица из наше школе. Слике говоре више од речи!

ДИЛС ПРОЈЕКАТ – ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

DSCN0455DSCN0456DSCN0457DSCN0458DSCN0459DSCN0460
DSCN0461DSCN0462DSCN0463DSCN0464DSCN0465DSCN0466
DSCN0480DSCN0481DSCN0482DSCN0483DSCN0484DSCN0485
DSCN0486DSCN0487DSCN0488DSCN0489DSCN0490DSCN0491

У оквиру ДИЛС пројекта, изведен је велики број огледних часова на којима су коришћена дидактичка средства купљена у оквиру пројекта.

Од стабла до производа дрвета

Од стабла до производа дрвета

Линк за директно преузимање

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

 

 ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ016KR2HN

 ЧЛАНОВИ ТИМА:3 (три)

Ђукић Драган, проф. техничког образовања

Трнкић Драгиња, проф. биологије

Милосављевић Ђукић Татјана, мр педагогије, школски педагог

Подаци о часу

Дефинисање часа

  

  Наставни предмет Наставна област/тема Тип часа Разред 
 Чувари природе – уводне припремне активности 
1.час Биологија Стабло – грађа и улога обрада 5.раз
2. и 3. час Техничко и информатичко образовање Материјали и технологије – ДРВО – врсте, структура, својства, прерада и дрвне прерађевине обрада  5.раз
Техничко и информатичко образовање Материјали и технологије – ДРВОизрађујемо предмете од дрвета и полупроизвода дрвета вежбање 5.раз
 завршне евалуативне активности – изложба радова

 

Увођење новине

 –          Деца уче на различите начине а најбоље уче кроз властиту активност. Конструкција знања кроз властиту активност, искуство и размену је најтрајнија:

 • Различити стилови учења и вишеструке интелигенцијеХуманистички приступ настави и учењу подразумева и уважавање различитих ученичких радних стилова. Стил учења неког ученика зависи од тога ком типу он претежно припада, односно која врста интелигенције је код њега развијенија (музичка, лингвистичка, просторна, кинестетичка…), од тога, какав је његов биолошки ритам. У раду смо водили рачуна о томе да покажемо осетљивост за различите стилове учења, али и да помогнемо ученицима да користе и друге стилове.
 • Холистички приступ У процес учења укључили смо цело учениково биће, на тај начин што смо кроз различите активности покренули различите аспекте ученикове  егзистенције: физичке, емоционалне, интелектуалне, социјалне и духовне. Сви ови аспекти утичу један на други. Имали смо у виду да је за развој когнитивних способности веома важан мануелни рад, па смо се трудили да развијамо манипулативне способности и уведемо покрет кроз више различитих предмета: Чувари природе, техничко и информатичко образовање, биологију.
 • Мапе ума  Мапе ума олакшавају памћење, омогућавају слободан проток идеја, олакшавају и убзавају ишчитавање и преслишавање, олакшавају уочавање односа међу идејама, користе само кључне и значајне речи, што побољшава памћење и штеди време, одржавају усредсређеност на главну идеју, поједностављују повезивање идеја, омогућавају лако допуњавање, групишу важне информације на једном месту – РАЗВИЈАЈУ КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ.
 • Хипермедија просто је било немогуће заобићи  мултимедију у  настави. Она омогућава ученику активан однос приликом учења; постоји интеракција са садржајем. Обезбеђује индивидуалан приступ у учењу, али ученици могу радити и у пару. Ученик се кроз хипермедијалну презентацију креће на начин на који жели. Учећи путем хипермедије, ученик врло лако може да дође до тачног одговора и да слободно и са еланом иде даље кроз процес учења. Хипермедијална презентација  је “систем“ који се воли. Она ученику пружа задовољство приликом учења. Пошто користи више различитих медијских елемената (текст, звук, графику, анимацију, слику, видео), хипермедија ангажује више чула,  обезбеђује већу очигледност, а самим тим доприноси лакшем и дужем запамћивању садржаја. Мотивација за учење се повећава када ученик ради на овај начин. Хипермедија показује ученику да се рачунар успешно и забавно може користити и за учење.
 • Вршњачко учење  – У наш рад укључили смо и вршњачко учење. На часу је присутно кооперативно учење. Ученици раде у мањим групама на различитим задацима, а затим праве заједнички плакат, договарају се и осмишљавају како ће презентовати то што су научили остатку одељења. На крају свака група презентује одељењу оно што знају и тако једни другима преносе знање, а истовремено се вежбају у јавном говорењу и предавању.
 • Интердисциплинарни приступ и тематско планирање – У раду имамо повезивање садржаја у оквиру једног предмета, као и повезивање садржаја из више различитих предмета, чиме смо остварили интердисциплинарни приступ у настави. Такође, присутно је и тематско планирање. Садржаји и активности из свих предмета окупљени су око једне заједничке теме, а то је ДРВО. На овај начин се грађа заокружује у једну логичку целину и ствара се атмосфера, која се одлично  може искористити за повећање заинтересованости  ученика, а и за боље памћење садржаја.

– Учење је процес изграђивања знања које се базира на кооперативном учењу;

– Интерактивна настава пружа основу за развој критичког мишљења;

-Наставник је водитељ целокупног процеса како у образовном тако и у техничко организационом смислу – подстиче, усмерава и помаже  ученицима да у активном процесу изграђују своје знање;

-Интерактивна настава је динамична, активна, разноврсна и флексибилна;

-Ученици се самостално упознају са садржајима из различитих извора и путем различитих метота кроз инструкцију наставника и практично раде користећи алате праве различите предмете од дрвета;

-Стечена знања на часовима биологије и чувара природе користе у практичној примени на часовима техничког и информатичког образовања

-Увођење појмовно нове области у наставу техничког образовања кроз практичан рад,

-Корелација биологије, чувара природе и техничког и информатичког образовања кроз усаглашавање (подешавање) наставних планова и интеграцију одговарајућих делова сродних садржаја,

-Интеграција резултата практичног рада ученика различитих одељења истог разреда,

-Ученици праве предмете од дрвета од којих си неки модели а неки имају и употребно вредност чиме схватају практичну примену дрвета и уводе се у појмовно нову област из Техничког образовања кроз практичан рад,

-Новина се састоји у томе да је потребно препознати садржаје предмета Биологије и Техничког и информатичког образовања где постоји могућност да, конкретно у овом случају, деца на часовима биологи је уче граћу дрвета и могућност примене а на часовима техничког баве се технологијом обраде материјала – праве различите предмете од дрвета. На часовима Чувари природе сазнају о значају и занимљивостима дрвета.

-Допринос овако замишљених часова унапређивању образовно васпитног рада је у рационализацији наставног процеса, растеређивању ученика и развијање виших мисаоних процеса критичког мишљења кроз самосталан рад у области учења и практичан рад у области израде предмета од дрвета.

-Показали смо како је могуће поћи од нечег општег као што је семе преко апстрактног мишљења и способности схватања деце стићи до појединачног стања а то је производ

-Овако изведени часови су могући више пута годишње са различитим садржајима распоређени концентрично и линеарно и обогаћени  ваншколским сазнањима.

-На часовима је заступљено учење путем откривања, решавања проблема  и  проблемска настава

-Омогућен је висок степен дечије креативности у изношењу својих ставова, мишљења, начина решавања проблема.

-Овако осмишљени часови повећавају мотивацију код ученика за рад и учење, ангажују ученике да активно учествују у раду на часу, помажу и подстичу развој виших менталних функција уз примену индуктивно-дедуктивног концепта  часа.

-Групна сарадња и комуникација развија код ученика способност координирања у раду на заједничком проблему, развија осећај припадности, узајамне повезаности и одговорности према члановима групе.

-Процена постигнућа  ученика се одиграва спонтано при чему наставник обезбеђује подршку оним садржајима чије усвајање сматра педагошки пожељним.

-Деца имају могућност да добровољно учествују у одређеним активностима, да говоре и да ћуте, могу да покрену иницијативу за неке активности и оно што је од изузетне важности је да ученици у сваком тренутку имају повратну информацију о исходу свог рада.

-Часови су изазвали велико интересовање и емоционалну реакцију у школи. Реализацији часова су присуствовале колеге, који су желели да виде часове, били прави огледни часови на нивоу школе, привукли су пажњу многих који су добили идеје да кроз садржаје својих предмета могу реализовати сличне активности са децом.

 

Мотивација


Област Материјали и технологије, као предмет изучавања Техничког и информатичког образовања петом разреду основне школе, веома је важна, сложена и захтевна са становишта опремљености кабинета наставним средствима, као и алатима и машинама за обраду материјала. На овом  узрасту је деци неопходан практичан рада, јер тако боље уче и лакше  разумеју и прихватају нове појмове у техници. Самим тим и предмети које ученици израђују од различитих материјала, у овом случају дрвета, имају употребну и/или естетску вредност чиме су они јако задовољни када држе готов производ у рукама а он је њихових руку дело.    Ова тема буди емотивну, социјалну и интелектуалну  радозналост и да пружа  велики простор за остваривање практичних  циљева и љубав према природи и њеним богаствима.

Повод за увођење различитих метода чијом се применом развија критичко мишљење је тај што ученици могу да изаберу начин и темпо који њима одговара и да се свако искаже у некој области – вербалној или практичној.  Желели смо да наставу учинимо разноликом, да негујемо различите стилове учења. На тај начин би ученицима дали подршку и прилику да се изразе и уче на начин који им одговара, али и помогли у развијању  различитих врста интелигенција. Кооперативним учењем желели смо да  обезбедимо развој социјалних вештина и вршњачко учење. Желели смо да наставу ученицима учинимо интересантном и забавном.

2. Планирање и организација часа

Циљеви часа

Општи циљ теме:

Упознавање са значајем дрвета за живот човека као основни природни материјал. Да ученици формирају и схвате појам о материјалу, о његовој подели, врстама  и својствима дрвета и полупроизвода од дрвета

 

Образовни циљевии задаци

материјални:

 • усвајање знања о врстама материјала с посебним освртом на дрво као природни материјал и полупроизвода од дрвета
 • стицање знања о грађи и функцији дрвета
 • усвајање појмова: врсте дрвета, структура, својства прерада и дрвне прерађевине
 • стицање знања о томе какву корист човек има од дрвета
 • разумевање односа човек – природа

васпитни:

 • развијање љубави и одговорности према природи и њеним богатствима,
 • развијање радозналости за упознавање биљног света
 • повећање заинтересованости и самосталности, развој радозналости, оспособљавање за међусобну сарадњу у раду и тимски рад
 • развијање одговорности на изради заједничког задатка
 • развијање социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима
 • развијање свести о потреби заштите природе; изграђивање правилног односа према природи
 • оспособљавање за самостално учење
 • подстицање радозналости и интересовања ученика за учење

функционални:

 • развијање способности критичког мишљења за примену знања из биологије у практичној примени обраде дрвета, развој техничких конструкторских способности
 • оспособљавање ученика за упоређивање појава и закључивање
 • развијање критичког мишљења кроз избор различитих начина учења и процена оног који највише одговара сопственим способностима
 • оспособљавање ученика за самостално учење
 • оспособљавање за слободно исказивање својих запажања.

Очекивани ефекти (исходи):  

 • разуме  процес – од стабла до готовог производа од дрвета
 • препознаје  машине и њихове принципе за обраду дрвета
 • уме да правилно примени у настави конструкторске елементе и самостално изради неке делове конструкције на основу пројекта
 • изводи једноставне експерименте и на основу њих одговарајуће закључке
 • активно учествује у процесу учења
 • уме да направи умну мапу – одреди кључни појам и издвоји битно од небитног
 • користи различите начине за решавање проблем-ситуације
 • интегрише сродна знања из биологије и техничког образовања у јединствену целину – препознаје  како знања развијена унутар једног предмета могу да се примењују у контекстима другог и  разуме њихову међусобну повезаност.

Методе и облици рада

Часови предмета Коришћене методе на часовима Примењивани облици рада
Чувари природе  Мождана олуја (BRAINSTORMING)  истраживачки метод, учење путем откривања, аналитичко-синтетички, разговор и објашњење, студија случаја – излагање пред групом фронтални, индивидуални, групни
Биологија  Снежна грудва,  Знам – желим да знам – научио/ла сам (Таблица), текстуални метод, интерактивне (кооперативне) методе, метод диференциране наставе, метод ученичких писаних одговора, метода коцке (CUBING ), метода гроздова Радионичарски, фронтални, рад у групи, индивидуализовани, рад у пару
Техничко и информатичко образовање  Инсерт метода, симулација метод, метод диференциране наставе, демонстративни, решавање проблема, кооперативно учење у групама ученика, учење путем откривања, практично смисаоно учење, метода практичних радова, пројектни рад  фронтални, рад у групи, индивидуализовани, индивидуални


Коришћене методе (објашњење) 


Мождана олуја (BRAINSTORMING)  – јасно постављена тема и дати су задаци ученицима, ученици размишљају на задату тему и раде по упутству на задату тему, изражавају све идеје (асоцијације), важна је количина идеја која касније добија и квалитет, критика није дозвољена, свако ради за себе, нема дискусије – добра је вежба за креативност код проналажења различитих могућности.

Симулација– стварање ситуација које у највећој мери личе на стварне, примена стечених знања и вештина у симулираној ситуацији, ученици вежбају, развијају и стичу вештине и компетенције за примену у реалним животним ситуацијама, користи се за стицање нових знања, утврђивање стечених и проверу нивоа стечених знања и вештина. Добро се комбиније са осталим методама, посебно методом демострације.

Знам – желим да знам – научио/ла сам (Таблица) – Ученици у паровима по пар минута пишу све што знају на задату тему. Саопштавају то наставнику који: – оно за шта постоји општа сагласност пише у 1. колони.У колони 2. уписује тврдње за које нису сигурни шта желе да знају. Може се комбиновати са инсерт методом где ће ученици у датом тексту наћи одговоре на нека питања.

Инсерт метода – Интерактивни начин обележавања успешног читања и проналажење шта знам а шта је за мене нова информација. Сваки ученик добија текст….§ Ученици се упознају са начином рада и ознаке  стављају на маргинама текста. Стављају  штиклицу на маргину уколико нешто што су прочитали ПОТВРЂУЈЕ оно што су знали. Уписују  знак “плус” ако је информација за ученика НОВА. Уписује знак ”минус” ако је нека информација коју ученици прочитају
ПРОТИВУРЕЧНА ИЛИ НЕТАЧНА са оним што су до тада знали. Уписују „упитник“ ако желе НЕШТО ВИШЕ да сазнају о томе.

Студија случаја –  Ученици на овај начин упознају важне елементе догађаја или околности, које анализирају код решавања проблема. За дефинисани проблем наводи се пример (прича, догађај, опис ситуације) из праксе. До решења ситуације долази се анализом од стране ученика чиме се  постиче интерес и активност ученика, јер су у процес учења укључене животне ситуације и примери из свакодневног живота.

МЕТОДА  КОЦКЕ ( CUBING ) – Наставник баца коцку ученицима који су подељени у групе. Добијено поље са задатом темом је њихов задатак. Кратко пишу на задату тему. Након тога ученици размењују своје одговоре. Сваки ученик или група презентира свој рад.

ПРОЈЕКТНИ РАД – Комплексно постављена тема се разлаже на подтеме, свака група добија по један део за обраду, а касније се сви делови интегришу. Процес у коме појединац или група могу истраживати. Свака група има могућност консултација са наставником. Утиче на развој истраживачких способности, ученици су самостални и иновативни.

СНЕЖНА ГРУДВА –  Метода у којој ученик најпре о проблему размишља сам. Након тога долази до размене мишљења и идеја у паровима. Парови се затим удружују у мање групе где заједнички долазе до закључка. У следећој фази све групе престављају закључке, резултате коришћењем различитих средстава.

МЕТОДА ГРОЗДОВА (clustering)Израда гроздова је врло ефикасна метода за увод у нову наставну тему како би се ученици подстакли на размишљање о ономе што су већ пре чули или научили. Такође је изузетно плодоносна метода за понављање већ обрађене теме или целине. У посљедње време врло често спомињана корелација с другим предметима овде посебно долази до изражаја будући да се не ограничавамо само на Техничко образовање. Чак је ову методу могуће користити и код провере знања. Групи се може задати и онолико кључних појмова колико има чланова с тим да задани појмови буду смислено повезани. Тада свако ради свој грозд, а затим их залепе један до другога. На крају се увек могу успоставити још неке везе унутар великог грозда; два ученика могу радити сваки свој грозд да би након неког времена заменили папире и наставили радити даље. Ово је врло занимљиво јер се почетни токови мисли најчешће разликују па заменом гроздова ученици један другога подстичу на још шире размишљање;  сваки ученик може радити свој грозд на папиру  с тиме да могу, али и не морају сви ученици имати задат исти кључни појам. Овакав индивидуалан начин рада погодан је када треба на брзину нешто поновити и добро је онда ограничити време израде на маx. 10 минута; такођер се индивидуални начин израде грозда може се користити и код испитивања ученика;  грозд се може израдити и на великом папиру за пано у учионици. Да би плакат био што живљи и оригиналнији, могу се додати цртежи, слике, исечци из новина.

МАПЕ УМА –  олакшавају памћење, омогућавају слободан проток идеја, олакшавају и убзавају ишчитавање и преслишавање, олакшавају уочавање односа међу идејама, користе само кључне и значајне речи, што побољшава памћење и штеди време, одржавају усредсређеност на главну идеју, поједностављују повезивање идеја, омогућавају лако допуњавање, групишу важне информације на једном месту.

Методе чијом се применом развија критичко мишљење: Зујање у групи, Групна расправа, Обиласци и излети,  Метода и практичног рада.

Усаглашеност са наставним планом и програмом

 Рад је у потпуности уклопљен у програме Биологије, Техничког и информатичког  образовања и Чувара природе за пети разред основне школе. Са становишта реализације овог наставног садржаја, корелација Техничког и информатичког образовања са биологијом је очигледна и неопходна. Такође су наставне теме Царство биљака – грађа и животни процеси биљака (Биологија) и Материјали и технологије (Техничко и информатичко образовање) у корелацији са наставним темама предмета Чувари природе. Желели смо да ученици раде мануелно – рукама, како би подржали  самосталност у учењу и креативном мишљењу. Припремне активности Чувара природе омогућавају Мождану олују, мноштво идеја у природном окружењу у оближљем излетишту Бадњево, студију случаја кроз животну ситуацију, на часу биологије самостално уче и израђују гроздове и умне мапе у чему им помажу таблице и инсерт метода да би на часовима Техничког и информатичког образовања остварили практичан рад и уживали у својим продуктима.

Услови за реализацију часова

Укупно потребно време за реализацију је 3 часа – два часа Техничког и информатичког образовања и један час биологије. Коришћен је и час Чувари природе за припремну активност, излазак у природу (излетиште Бадњево) и сазнање занимљивости о дрвету.

На часу Биологије ученици су се упознавали са грађом и функцијом стабла користећи различите изворе информација – енциклопедије и изворе са интернета и различите већ поменуте методе вођени од стране наставника.

Место реализације часова Техничког и информатичког образовања  је кабинет за Техничко образовање опремљен алатима и машинама за обраду дрвета. Потребно је набавити различите полупроизводе од дрвета од којих ће деца израђивати различите предмете (шпер плочу, иверицу, дрвене даске и сл.). Кабинет је опремљен алатима за ручну обраду дрвета и полупроизвода од дрвета (оловка за обележавање дрвета, лењир – прибор за цртање, стеге, тестере за дрво, рашпе (турпије за дрво), брусни папир, лепак за дрво, боје за дрво.

Због употребе ручног алата ученике подсетити на мере заштите при раду са алатима.

Креативна школа – 3 рада из ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин

Креативна школа – 3 рада из ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин

Завод за унапређивање образовања и васпитања захваљује се

свим наставницима и школама за учешће на конкурсу „Креативна школа 2011/2012” и допринос афирмисању рада креативних наставника и примера добре праксе.

Посебно се захваљујемо :
– школама са највише радова у Бази знања за 2011/2012

Oсновне школе број
радова
ОШ „Војводе Пријезда”, Сталаћ 8
ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац 3
ОШ „Митрополит Михајло”, Сокобања 3
ОШ „Ратко Вукићевић”, Ниш 3
ОШ „3. октобар”, Бор 3
ОШ „Бранко Радичевић”, Неготин 3
Средње школе број
радова
Техничка школа, Књажевац 7
Европска пословна школа „Милутин Миланковић”, Београд 6
Гимназија, Лебане 4
Хемијско-медицинска школа Вршац, Вршац 3
Шеста београдска гимназија, Београд 3

– школама са највећим бројем наставника чији су радови ушли у Базу знања за 2011/2012

Oсновне школе број
наставника
ОШ „Митрополит Михајло”, Сокобања 9
ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац 7
ОШ „Војводе Пријезда”, Сталаћ 6
ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште 6
ОШ „Коста Абрашевић”, Ресник 6
ОШ „Ратко Вукићевић”, Ниш 5
ОШ „3. октобар”, Бор 5
ОШ „Бранко Радичевић”, Неготин 5
Средње школе број
наставника
Техничка школа, Књажевац 17
Европска пословна школа „Милутин Миланковић”, Београд 16
Хемијско-медицинска школа Вршац, Вршац 8
Грађевинска техничка школа, Београд 6
Медицинска школа „Београд”, Београд 6
Гимназија, Лебане 5
Техничка школа „Никола Тесла”, Вршац 5
Шеста београдска гимназија, Београд 5

Завршни огледни час Народне традиције учитељице Драгане Ђурковић

На крају школске 2010/2011. године (12. априла 2011.) учитељица Драгана Ђурковић је одржала  огледни час из предмета Народна традиција. Часу су присуствовали директорстручно особље, као и већина учитељица из наше школе. Слике говоре саме за себе па предлажем да их погледамо и тако се подсетимо на овај занимљив и веома леп догађај, који нас је све испунио новом енергијом добро познате српске етно културе.

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Огледни час – Црквена уметност – Икона – Иконопис

Током прошле школске године, у нашој школи је такође изведен и огледни час вероучитеља Марије Думитрашковић, који је за циљ имао упознавање ученика са основама теологије иконе, канонима, карактеристикама иконописа итд.
Прочитај више…