Архива

Archive for the ‘ПРЕДМЕТИ И БЛОГОВИ’ Category

Компјутери најуспешнијим ученицима

Најуспешнијим ученицима осмих разреда из целе земље, који су у протеклој години освојили прво и друго место на републичким такмичењима, недавно су у Београду уручене похвалнице и компјутери. Међу награђенима је и Никола Прстић, матурант Основне школе „Бранко Радичевић“ из Неготина.

ДРАГИЦА И ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ СА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ

 Свечаности је  присуствовао и председника Србије Томислав Николић, који је, обраћајући се ученицима рекао да се диви њиховим новим успесима.

Никола Прстић прима похвалу од шефа фондације, Драгице Николић. Такође, ученик наше школе је добио и лаптоп рачунар.

За 120 најуспешнијих  ученика осмих разреда у школској 2012/2013. години,  компјутери су обезбеђени из  Фондације „Драгица Николић“. Фондација је, основана у националном интересу, да помогне да се у Србији рађа и школује што више деце и да она имају макар толико могућности колико су имала њихова деца – рађање у савременим породилиштима, безбрижно детињство и обезбеђено школовање за талентоване и вредне.

Драгица Николић са ученицима

По доласку у Београд, за ученике је, у организацији Фондације „Драгице Николић“, организовано и панорамско разгледања града аутобусом, па су тако имали прилику да виде Музеј историје Југославије, стадионе Партизана и Црвене звезде, Храм Светог Саве, Трг Републике, Студентски трг, Калемегданску тврђаву, Саборну цркву…. Приликом обиласка Београда са ученицима се дружила и прва дама Србије Драгица Николић.

Advertisements

ПОХВАЉЕНИ И СОЛИСТИ ХОРА

Поред уобичајених диплома које су наши ученици примили за одлично учење и примерно владање и диплома за одличне резултате на такмичењима, морамо издвојити и похвалнице за посебно залагање у промоцији наше школе, нарочито два ученика су се истакла као солисти и врхунски извођачи хора наше школе.

Похвалница

Похвалница – посебна похвала за врхунске солисте хора ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН

Овом приликом честитамо Стефану Лазаревићу и Тањи Жикић који су добили дипломе као солисти хора и врхунски извођачи! Они су током свог досадашњег  школовања континуирано учествовали на приредбама и извођењима, како у школи, тако и у локалној средини!

Стефан Лазаревић

Стефан Лазаревић, похваљен као врхунски солиста хора

Тања Жикић

Тања Жикић – похваљена као врхунска солисткиња школског хора
Прочитај више...

ДОДЕЉЕНА ПЛАКЕТА НАЈБОЉИМ ВЕРОУЧИТЕЉИМА!

Обавештавамо како колеге, тако и ученике наше школе, о једном несвакидашљем признању које је добила професор Верске наставе, наша успешна колегиница Марија Думитрашковић.

Марија је у великој конкуренцији у којој су учествовали сви вероучитељи у Србији, изабрана као најбољи вероучитељ. Како вест уопште није свакидашња, поготово у нашој малој средини, ето прилике да је објавимо на нашем блогу школе. Критеријуми избора за ово велико признање нису уопште били паушални, у избор су улазили разни бодови, како са стручног усавршавања, радова у базама знања, студија случаја, есеја, огледних и угледних часова које је колегиница држала јавно и других радова ван непосредне наставе са ученицима и учешћа у јавним манифестацијама, подизања Верске наставе на виши ниво итд.

Поменута плакета се уручује како најбољем вероучитељу у земљи, тако и најбољем вероучитељу у дијаспори!

Добитници Духовске повеље, један из Србије, други из дијаспоре!

Добитници Духовске повеље, један из Србије, други из дијаспоре!

UNIT 6 – Sample test

                                                       Unit 6 sample test

 

I      Put the verbs in the correct form.

run out of        break up       get over      give up      fall out

 1. My mum has _____________ smoking and she is much healthier.
 2. I _____________ with my best friend yesterday.
 3. We’ve ______________milk. I must buy some.
 4. Poor Sandy, she’s just ______________with her boyfriend.
 5. I’ll never ____________losing my new watch.

II     Report requests and commands.

 1. Teacher to me:  Switch on the lights, please.
 2. She to him: Put you T-shirt in the wardrobe!
 3. He to us:  Don’t take the 7.15 train.
 4. The teacher to us: Open your books, please.
 5. Jack to Daisy: Take your dog for a walk.

III    Report the statements.

 1. Beth:  I usually see Bob on my way to school.

Beth  says….

 1. Gina:  I’ll phone you.

Gina said…

 1. Tim: I don’t want to leave all my friends.

Tim says…

 1. Alice: I’m in trouble again.

Alice said…

 1. Max:  We’re going to a pop concert this evening.

Max said….

IV     Change indirect speech into direct.

 1. Kate said she needed it for her lesson today.

Kate: ……..

 1. Fred said that they played football, but he preferred rugby.

Fred:

 1. Sue said she would phone me later.

Sue:

 1. Alice said she didn’t like her new dress.

Alice:

 1. Max said they weren’t going to the cinema that night.

Max:

V      Report the questions.

 1. Where are you going? He wants to know…
 2. What time did the film start? He asks….
 3. Did you have a good time?   He wants to know……
 4. Will you wait for me, Laura?  She wants to know…..
 5. Where did you buy this watch? He wants to know….

V      Complete with said   or  told.

 1. She _________she was going to the cinema.
 2. Jo _______________me where you were last night.
 3. The teacher _____________we had to finish our project tomorrow.
 4. I never believed anything he __________me.
 5. She never believed anything he ____________.

VI   Write the words.

 illegal          boycott             demonstration       arrested         protect      stab         judge     society                    elected                 disguise                leaflets
 
 1. Barack Obama became  the first black person to be ____________president of the USA.
 2. _____________means not allowed by law.
 3. I picked up some _____________advertising a new club.
 4. I came to the ball in ______________ and nobody recognized me.
 5. The ____________sentenced the man to 3 years in prison.
 6. To _____________means  not to use something as a protest.
 7. To save something from damage means to __________it.
 8. _______________ is a protest in the street.
 9. To be held by the police means to be _______________.
 10. Children in ____________countries are exploited.

 

UNIT 6 SAMPLE TEST – KEY


I

 1. given up
 2. fell out
 3. run out of
 4. broken up
 5. get over

 

II

 1. The teacher asked me  to switch on the lights.
 2. She told him to put his T-shirt in the wardrobe.
 3. He told us not to take the 7.15 train.
 4. The teacher asked us to open our books.
 5. Jack told Daisy to take her dog for a walk.

 

 

III 

 1. (that) she usually sees Bob on her way to school.
 2. (that) she would/ she’d phone me.
 3. (that) he doesn’t want to leave all his friends.
 4. (that) she was in trouble again.
 5. (that) they were going to a pop concert that evening.

 

IV

 1. I need it for my lesson today.
 2. We play football, but I prefer rugby.
 3. I’ll/ I will phone you later.
 4. I don’t like my new dress.
 5. We aren’t going to the cinema tonight.

 

 

V

 1. …what I am doing.
 2. …what time the film started.
 3. … if we had a good time.
 4. …if Laura will wait for her.
 5. …where I bought this watch.

 

VI

 1. said
 2. told
 3. said
 4. told
 5. said

 

VII

 1. elected
 2. Illegal
 3. leaflets
 4. disguise
 5. judge
 6. boycott
 7. protect
 8. demonstration
 9. arrested
 10. developing

 

 

 


 

Категорије:8. Разред, Unit 6

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Окружно такмичење из страних језика, одржано данас у ОШ „Бранко Радичевић“ у Неготину.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

DEUTSCH

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ENGLISH

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

FRANCE

UNIT 5 – Sample test


I.    Read the text and answer the questions.

Internet shopping- how to get the best deal.

Internet shopping is becoming more popular every day. Some men like it because they hate going to shops. And, although many women love walking around shops and trying on clothes, they too are changing their shopping habits, and buying on-line. For one thing, they realize that the best prices are to be found on the internet. And shopping on-line means you don’t have to park the car, which is very helpful when car parks can be expensive.

There are other advantages, too. Nobody tries to sell you something you don’t want to buy, and you never meet an impolite shop assistant in an on-line shop. Sometimes badly designed websites can be annoying to use, but most sights are well thought out, making internet shopping a relaxing and pleasant experience.

 1. Why do some men like internet shopping?
 2. What do women like about going shopping?
 3. Are things more expensive on the Internet?
 4. Name two advantages of on-line shopping.
 5. What can make your internet shopping experience relaxing and pleasant?
 6. Do all men hate going to the shops?


II.     Transform the sentences from active to passive.

 1. Shakespeare wrote “Hamlet”.
 2. People play basketball in our country.
 3. An Englishman has visited me.
 4. Somebody is building a garage here.
 5. They took the man to hospital.
 6. People can buy souvenirs in this shop.
 7. They won’t make a cake.
 8. People will drive more cars in the future.
 9. They might delay the train to Oxford.
 10. You must buy tickets before you get on the bus.


III.    Combine the sentences using who or which.

 1. That’s the woman. She plays the clarinet.
 2. I loved the smell of flowers. You sent them to me.
 3. Did you like the CD? I lent you the CD.
 4. That’s the man. He bought my house.
 5. She’s got a car. It goes at more than 220 km an hour.
 6. The tribes invaded England. The tribes were called the Anglo-Saxons.
 7. The girl is in my class. We saw her in town.IV.    Complete with prepositions.

 1. I saw him ____Sunday.
 2. We arrived ____London ____2 o’clock.
 3. The bird is ____ the tree.
 4. _____Christmas day my grandma wakes up _____dawn.
 5. I want to go _____ a walk.V.   Fill in: UNIT 5, Lessons: A, B, C, D.

 lamb       backpacker       precious       heating     avalanche       change

language    currency     electronically     harbour      deposit    express

1. When you want to buy things in another country, you need to use foreign ______.
2. Gold and silver are _____ metals; they are worth a lot.
3. The modern way to buy things is to pay _____ using credit or debit cards instead of money.
4. The ______ train to Edinburgh only takes six hours.
5. Is there a direct train to Paris or do you have to_______?
6. A_______ is a young tourist without much money.
7. A_______ is the first payment of the whole price.
8. A _______ is a baby sheep.
9. Turn down the ______ . It’s too hot in here.
10. The story of English _______ began in the fifth century.Категорије:8. Разред, Unit 5

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ

Пројектна настава – Од Св. Николе до Деда Мраза!!!


 Ове школске године урађен је мали школски пројекат под називом “From St.Nicholas to Santa Claus” / „Од Светог Николе до Деда Мраза“. Пројекат су радили ученици шестог разреда у оквиру предмета Енглески језик, а у корелацији са Верском наставом  и Информатиком. Улоге координатора на пројекту имали су наставници Марија Думитрашковић, Иван Миловановић и Весна Првуловић.  Користећи различите изворе ученици су направили зидне новине и ППТ презентације на енглеском језику. Приказали су  неке одговоре на  често постављано питање: Каква је веза између Светог Николе  и Деда Мраза? За све који нису имали  прилику да прочитају зидне новине у холу наше школе или да присуствују презентацијама – ево неких интересантних детаља!

 • Свети Никола је висок и мршав, док је Деда Мраз прилично дебељушкаст
 • Св. Никола носи одору епископа, епископску капу-митру, а у руци држи жезло. Деда Мраз носи црвено одело са детаљима од меке, беле вуне.
 • Док Свети Никола јаше на магарцу и тако обилази земљу, Деда Мраз лети у саоницама које вуку ирваси.
 • Свети Никола потиче из Мире, града који се налази на тлу данашње Турске, а Деда Мраз нам долази са Северног пола.
 • Док Свети Никола даје поклоне у тајности, Деда Мраз позира као филмска звезда, и то најчешће уз Кока-Колу!

Ученици су на крају своје презентације ипак приказали  једну поруку коју су приписали обојици:

Будите добри према својим ближњима и запамтите да је већа радост у давању него у добијању поклона!

Уколико желите да сазнате још нешто о животу Св. Николе и легендама о њему, о Крсној слави његовог имена или још неки детаљ о Деда Мразу, погледајте комплетне презентације наших ученика:

SvNikola
Прочитај више…