Архива

Archive for the ‘Чаробно село’ Category

УНИЦЕФ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ „ЧАРОБНО СЕЛО“ У БАЊИ ВРУЈЦИ

Одобрено је финансирање пројекта Етно-еко школа „Чаробно село“ од стране УНИЦЕФ-а.

Носилац пројекта: УГ Креатива, Бања Врујци

Партнерске организације: ОШ „Милан Ракић“ Мионица, ОШ „Сава Керковић“ Љиг, Прва основна школа Ваљево, Општина Мионица, Туристичка организација Мионица, Културни центар Мионица, Пољопривредно газдинство Радојичић, УГ „Весник“ Косјерић, УГ „Завичајно друштво-Врујци“, Агенција за маркетинг „Табла“ из Ваљева и Црвени крст из Вршца.

1. Основни циљ пројекта: Стварање модела за развој туризма путем активног вишедневног континуираног учења наставних и ваннаставних садржаја користећи и јачајући капацитете локалних социјалних актера, првенствено образовне фарме „Чаробно село“.

2. Специфични циљеви: Израда модела за развој дечјег и породичног туризма кроз активно учење наставних  и ненаставних садржаја; Подстицање и развијање концепта мултифункционалне сеоске школе; Развој и примена етнолошко-еколошких радионичарских садржаја путем активног учења и Монтессори метода; Изградња едукативног комплекса „Чаробно село“ на образовној фарми; Подстицање Министарства  просвете на увиђање потребе модификовања наставе у природи која ће као таква бити уграђена у реформисани образовни систем; Подстицање одрживог развоја руралног туризма усмереног на природне и културне атракције овог дела Србије; Унапређење начина на који се постојећи туристички ресурси користе за потребе дечјег образовног туризма;

Циљна група:

  1. деца узраста 6-12 година из Србије;
  2. родитељи деце
  3. учитељи који су важан чинилац у одабиру баш ове туристичке понуде.

Корист од пројекта, коју ће циљна група имати, састоји се у специфичном искуственом додиру ученика и природе. Уместо теоретских сазнања ученици се конкретно и непосредно упознају са  предностима тимског рада у прикупљању и припреми  здраве хране, узгоју домаћих животиња, очувању народне традиције, примени еколошког бонтона, играма и вештинама. Деца ће се вратити кући обогаћена реалним животним искуством у типичним сеоским условима.

3. Опис пројекта: Овај пројекат има за циљ стварање модела за  развој дечјег и омладинског туризма кроз активно учење еколошких и етнолошких садржаја и повезивање наставних и ваннаставних  садржаја путем Монтессори метода користећи  и јачајући  капацитете  локалних социјалних актера у првом реду користећи и јачајући капацитете пољопривредног газдинства – образовне фарме „Чаробно село“. Основна сврха пројекта јесте  креирање јединственог туристичко-образовног производа чији ће директни корисници бити деца млађег школског узраста.

На бази седмодневне пансионске услуге овај пројекат омогућава детету креативно осмишљено савладавње наставних и ваннаставних садржаја  актуелног школског програма млађих разреда основне школе у Републици Србији.  Применом активног учења и Монтессори метода деца на спонтан начин уче у различитим амбијентима (фарма, ливада, река, кухиња, шума, учионица). На овај начин пројекат се бави  побољшањем целокупног образовног система  са посебним акцентом на садржаје школе у природи, рекреативних настава и екскурзија.

Са друге стране, овај пројекат данашњем детету нуди смислен и креативан одмор у природи усмерен на активности које подразумевају искуства, било да се ради о активном посматрању флоре и фауне, интерактивним радионицама посвећеним старим занатима, обичајима, примењеној уметности, али и интеракцију с локалном децом кроз вршњачко учење.

Највећу корист од пројекта имаће:

  • ученици млађих разреда којима се садашње рекреативне наставе своде на шетње без смислено испланираних активности;
  • њихови учитељи, који ће упознати нови модел активног учења наставних и ваннаставних садржаја путем Монтессори метода;
  • родитељи ученика, који ће за мању цену добити доста квалитетнију понуду школе у природи;
  • Министарство просвете добија готов производ примењив у било којој сеоској школи широм Србије;
  • Циљеве пројекта ћемо постићи изградњом одговарајућег едукативног комплекса под називом „Чаробно село“ који би чинио допуну концепту мултифункционалне сеоске школе. Добро вођеним маркентишким активностима на популарисању концепта Етно-еко школе и брендирањем едукативног комплекса „Чаробно село“ мотивисаћемо  заинтересоване стране за коришћење новог модела школе у природи.
Advertisements